Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: by J.W.F. Elte, D. Overbosch, R.O.B. Gans, M.O. van Aken

By J.W.F. Elte, D. Overbosch, R.O.B. Gans, M.O. van Aken

Voor het stellen van een juiste diagnose is een goede differentiële diagnose gebaseerd op anamnestische gegevens en bevindingen bij lichamelijk onderzoek essentieel. Daarbij is een consequente en systematische benadering noodzakelijk. Dit boek heeft zich vanaf de eerste druk, nu twintig jaar geleden, bewezen als een waardevol hulpmiddel bij dit proces.

In deze herziene editie komen opnieuw alle aspecten van de interne geneeskunde aan bod. Veel hoofdstukken zijn herschreven door nieuwe auteurs. Nieuw is dat aan de lever een aside hoofdstuk is gewijd; hetzelfde geldt voor somatisch onverklaarde klachten. Zoveel als mogelijk is gebruik gemaakt van recente richtlijnen en standaarden.

In eerdere edities werden het handboek en het compendium aside uitgegeven. In deze vijfde herziene editie is ervoor gekozen tabellen en figuren alleen in het compendium aan te bieden en niet meer in het handboek op te nemen. Zo zijn de beide boeken slechts tezamen te gebruiken en complementair aan elkaar.

Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde is bedoeld voor huisartsen, internisten, studenten die co-assistentschappen lopen en voor arts-assistenten in opleiding tot internist of een aanverwant specialisme.

Show description

Read or Download Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: Compendium PDF

Similar general books

A General Treatise on the Manufacture of Vinegar: Theoretical and Practical

This publication was once initially released sooner than 1923, and represents a replica of an immense ancient paintings, keeping an identical structure because the unique paintings. whereas a few publishers have opted to practice OCR (optical personality reputation) expertise to the method, we think this ends up in sub-optimal effects (frequent typographical mistakes, unusual characters and complicated formatting) and doesn't effectively look after the old personality of the unique artifact.

Parabolic Geometries I : Background and General Theory (Mathematical Surveys and Monographs)

Parabolic geometries surround a truly different classification of geometric constructions, together with such vital examples as conformal, projective, and virtually quaternionic buildings, hypersurface sort CR-structures and numerous different types of popular distributions. The attribute characteristic of parabolic geometries is an an identical description via a Cartan geometry modeled on a generalized flag manifold (the quotient of a semisimple Lie workforce through a parabolic subgroup).

Team Teaching At the College Level

* wealthy in case reviews, examples, and in

Extra info for Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: Compendium

Sample text

Te licht < 18,5 normaal 18,5–24,9 overgewicht ≥ 25 –– matig overgewicht 25–29,9 –– adipositas graad 1 30,0–34,9 –– adipositas graad 2 35,0–39,9 –– adipositas graad 3 ≥ 40,0 De BMI (body mass index; ook bekend als de queteletindex) wordt berekend door het gewicht uitgedrukt in kilogram te delen door het kwadraat van de lengte uitgedrukt in meters (kg/m2). Bijvoorbeeld bij een lengte van 1,80 m en een gewicht van 75 kg is de BMI 23,1. Adipositas graad 3 wordt ook wel morbide adipositas genoemd. 30 Het metabool syndroom volgens de Adult Treatment Panel (ATP)-IIIdefinitie.

Hoogers neuroloog, Spijkenisse Medisch Centrum en Erasmus MC, Rotterdam prof. dr. H. Kramer internist, VUmc, Amsterdam dr. A. de Man maag-, darm- en leverarts, Erasmus MC, Rotterdam dr. D. Overbosch internist, Epse dr. H. Siegert internist-nefroloog, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam prof. dr. D. Siersema maag-, darm- en leverarts, UMC Utrecht dr. M. , UMC Utrecht XXXVI Redactie en auteurs prof. dr. J. Tack internist, Radboud UMC, Nijmegen dr. A. Tio cardioloog, UMC Groningen dr. M. in ’t Veen longarts, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam dr.

J. Deinum internist, St. Radboud UMC, Nijmegen prof. dr. T. van Dissel internist, LUMC, Leiden, directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM dr. F. Elte internist-endocrinoloog, Gouda dr. E. van Everdingen dermatoloog, AMC Amsterdam prof. dr. B. Gans internist, UMC Groningen dr. P. van Geel cardioloog, UMC Groningen dr. J. van Genderen internist, Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten, Rotterdam Redactie en auteurs XXXV dr. A. Gerdes internist, Slotervaartziekenhuis, Amsterdam prof.

Download PDF sample

Rated 4.86 of 5 – based on 43 votes